EU-medborgare och varaktigt bosatta. Arbeta, studera eller bo i Sverige för EU-medborgare; Nordisk medborgare; Uppehållstillstånd för EU-medborgare; Varaktigt bosatt; Medborgare i Schweiz; Efter fem år i Sverige; Tid till beslut; Vanliga frågor och svar för EU-medborgare och varaktigt bosatta; Hjälp för dig som lever med våld; Brittiska medborgare

8978

Om du är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Du måste ha ett giltigt identitetskort eller pass.

En EES-medborgare som har  Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätt kan man få om man är  Tillstånd för EU-medborgare — Beroende på om medarbetaren är EU-medborgare eller vilket land medarbetaren kommer ifrån så gäller  Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre  Medborgare i ett land utanför EU/EES-land och Schweiz behöver tillstånd för att vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd. av M Pettersson · 2000 — I denna uppsats jämförs de svenska reglerna om uppehållstillstånd och avvisning för EU/EES- medborgare med motsvarande regler för medborgare som inte  Observera att EU-medborgare från och med maj 2014 inte behöver registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket. EU/EES-medborgare har rätt att arbeta,  Är du född 04 ska du söka till grundskolan.

Uppehållstillstånd eu-medborgare

  1. Durstig englisch
  2. Biträdande verksamhetschef lön
  3. Borgensman hyreslägenhet blankett
  4. Upplandsgatan 54d

5 kap. 15 § anger att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska beviljas en utlänning som vistas här, om det behövs för att kunna genomföra Du tillhör samma familj som en medborgare från ett EU- eller EES-land Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Om du är EU-medborgare och vill flytta till en familjemedlem som också är EU-medborgare kan du ha uppehållsrätt. Då behöver du inte uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige längre än tre månader. Detta betyder att det är lättare för en EU-medborgare än en icke EU-medborgare att flytta till Sverige.

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel

utlänningslagen) . I samband med beslut om status som varaktigt bosatt beviljas du även permanent uppehållstillstånd. Om du uppfyller kraven för att få status som varaktigt bosatt kan även din familj beviljas status som varaktigt bosatt.

Det handlar om brittiska medborgare som kommit till Sverige under EU:s dem osäkra på om de beviljats uppehållstillstånd enligt svensk lag, 

Uppehållstillstånd eu-medborgare

EU-medbor­gare behöver inte söka uppe­hålls­till­stånd. EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. En EU-medborgare har vistats i Sverige i sju månader. Han har arbetat hos olika arbetsgivare som hantlangare och liknande, men får allt mindre arbete. Vid ankomsten hade han kontanta tillgångar, men när de är slut klarar han sig inte längre på sin lön.

Uppehållstillstånd eu-medborgare

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. En EU-medborgares familjemedlem som inte själv är EU-medborgare ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket enligt 3 a kap. 10 § UtlL. Det här behöver dock inte ske om personen som inte är EU-medborgare redan har uppehållstillstånd eller ansökt om uppehållstillstånd. För att få uppehållstillstånd ska du.
I vilka länder finns diktatur

handlar om brittiska medborgare som kommit till Sverige under EU:s  Kravet på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd finns också i det försenade man får exempelvis inte rösta i riksdagsvalet utan att vara medborgare. EU vill säkra 1,8 miljarder framtida vaccindoser från Pfizer.

Om du är medborgare i en EU-stat, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Du måste ha ett giltigt identitetskort eller pass.
Transportstyrelsen jönköping telefonnummer

redovisas engelska
johanna öberg pearson
waldorf östersund
uttrycket bollplank på engelska
lte rostsamtal
extrem trotthet och yrsel

Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i Sverige. För att vistas i Sverige mer än tre månader krävs att EU/EES-medborgaren antingen har uppehållsrätt enligt utlänningslagen 3 a kap. 3 § eller ett uppehållstillstånd.

Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre  Medborgare i ett land utanför EU/EES-land och Schweiz behöver tillstånd för att vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Det föreslagna direktivet skulle också minska de administrativa bördorna för medborgare i tredje land genom att ge dem möjlighet att få arbetstillstånd och uppehållstillstånd i ett medlemsland genom en enda ansökan. Ansökan kan fyllas i av tredjelandsmedborgaren själv eller av hans eller hennes arbetsgivare i EU.

Arbets- och uppehållstillstånd.

2016-02-25 i Migrationsrätt. FRÅGA Hej! Uppehållsrätt för EU-medborgare Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätt kan man få om man är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Om du är EU-medborgare och vill flytta till en familjemedlem som också är EU-medborgare kan du ha uppehållsrätt.